Seksyen Audit Akauntan Negara Malaysia (ANM)

 • Memeriksa dan mengesahkan kertas kerja Akaun Awam Persekutuan yang disediakan oleh
  Jabatan Akauntan Negara Malaysia, Cawangan Sabah di Kota Kinabalu, Jabatan Akauntan
  Negara Kawasan Wilayah Persekutuan Labuan dan Jabatan Akauntan Negara Kawasan
  Keningau mengikut arahan Kerja Persekutuan (Prosedur Kualiti).
 • Turut memeriksa dan mengesahkan Penyata-penyata Kumpulan Wang / Akaun Amanah
  Kerajaan Persekutuan di Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan.
 • Tidak mengeluarkan sebarang sijil kerana bidang kuasa mereka hanyalah menyiapkan auditan
  terhadap penyata sokongan Jabatan Akauntan Negara Malaysia dan menghantarnya ke Ibu
  Pejabat di Kuala Lumpur.
 • Berikut adalah senarai jabatan-jabatan persekutuan yang diaudit oleh Seksyen ANM :-
 • Jabatan Akauntan Negara Cawangan Kota Kinabalu

   1. Suruhanjaya Pilihanraya

   2.Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabah

   3. Badan Pencegah Rasuah

   4. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia

   5. Jabatan Peguam Negara

   6. Jabatan Perangkaan

   7.Mahkamah Tinggi

   8.Jabatan Pemegang Harta

   9.Pejabat Imigresen

   10.Jabatan Pendaftaran Negara

   11. Jabatan Penjara

   12.Jabatan Pendaftaran Pertubuhan

   13.Ibu Pejabat Polis

   14.Jawatankuasa Keselamatan Negeri Sabah

   15. Jabatan Akauntan Negara Malaysia

   16. Pejabat Penilaian dan Perkhidmatan Harta

   17.Perbendaharaan Malaysia Sabah

   18.Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

   19.Jabatan Pendidikan

   20.Jabatan Penerangan

   21.Jabatan Penyiaran

   22.Jabatan Arkib Negara Malaysia

   23.Jabatan Buruh

   24.Jabatan Bomba dan Penyelamat

   25. Kementerian Pertahanan

   26.Kementerian Pembangunan Luar Bandar

   27.Jabatan Pembangunan Koperasi Sabah

   28.Hospital Queen Elizabeth

   29.Pejabat Kesihatan

   30.Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan


  Jabatan Akauntan Negara Malaysia Cawangan Wilayah Persekutuan Labuan

   1. Pejabat Badan Pencegah Rasuah, Labuan

   2.Jabatan Imigresen, Labuan

   3. Jabatan Pendaftaran, Wilayah Persekutuan Labuan

   4. Jabatan Akauntan Negara Malaysia, Labuan

   5. Jabatan Penilaian, Labuan

   6. Jabatan Laut Sabah, Labuan

   7.Jabatan Kerja Raya, Labuan

   8.Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Labuan

   9.Jabatan Pertanian, Labuan

   10.Jabatan Perikanan, Labuan

   11. Jabatan Penerangan, Labuan

   12.Jabatan Penyiaran, Labuan

   13.Jabatan Buruh, Labuan

   14.Jabatan Tenaga Rakyat, Labuan

   15. Jabatan Perkhidmatan Bomba, Labuan

   16. Jabatan Belia dan Sukan, Labuan

   17.Jabatan Kebajikan Masyarakat, Labuan

   18.Hospital Labuan


  Jabatan Akauntan Negara Malaysia Cawangan Keningau

   1. Mahkamah Majistret, Keningau

   2.Jabatan Imigresen, Keningau

   3. Pejabat Polis Daerah Keningau

   4. Jabatan Akauntan Negara, Keningau

   5. Hospital Daerah Keningau

   6. Jabatan Pendidikan, Keningau

   7.Jabatan Akauntan Negara, Sandakan

   8.Jabatan Akauntan Negara, Tawau