Seksyen Audit Kastam

Seksyen Audit Kastam Cawangan Negeri Sabah adalah bertanggungjawab terhadap pengauditan Jabatan Kastam Diraja Malaysia Cawangan Negeri Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan. Pengauditan yang dilaksanakan adalah seperti berikut:-

       Auditan Kira-kira Tunai Bulanan

      Auditan Taksiran Terhadap Borang Ikrar

      Auditan Sistem Kawalan Dalaman Terhadap Perakaunan Hasil

      Auditan Pengurusan Kewangan

       Kajian Khas

Seksyen Audit Kastam adalah bertanggungjawab terhadap auditan ke atas 13 Stesen Kastam iaitu:-

       Pelabuhan Kota Kinabalu

      CDN Kota Kinabalu

      MAS Kargo

      Tawau

       Semporna

       Pelabuhan Sandakan

       CDN Sandakan

       W.P Labuan

       Lahad Datu

       Akmal Kota Kinabalu

       Menumbuk

       Kudat

       Sipitang

@HakCipta Terpelihara Jabatan Audit Negara, Sabah 2003

Carta Organisasi